บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
34
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
156332

Facebook

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รอบที่ ๒ จำนวน ๓ สาขาวิชา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช วัดป่าห้วยพระ  ต.นาพรุ อ.พระพรหม     จ.นครศรีธรรมราช

คลิกเพื่ออ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับ ป.โท ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 

mobile version