บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
22
เนื้อหา
211
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
139158

Facebook

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เปิดรับสมัครปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ศษ.ม.และสาขาวิชาสังคมวิทยา (ศศ.ม.)  เริ่มรับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2556
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

mobile version