บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
49
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
121067

Facebook


มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  ได้ดำเนินการฟื้นฟูประเพณีสวดด้าน (แบบดั้งเดิม) ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่นำเอาวรรณกรรมพื้นบ้านมาอ่าน (สวด) โดยสอดใส่ทำนองตามลักษณะคำประพันธ์อย่างไพเราะน่าฟัง ชวนติดตาม จนเป็นประเพณีที่ต่อเนื่องสืบมา  เพื่อเป็นการส่งเสริม  สืบทอดประเพณีสวดด้าน ให้ยั่งยืนตลอดไป  จึงได้จัดการประกวดบทร้อยกรองบทสวดในประเพณีสวดด้าน ประจำปี 2557 ขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
คลิกเพื่ออ่านประกาศ 

mobile version