บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
49
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
121065

Facebook


ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ซึ่งดูแลโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ภายในเขตภาคใต้ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมปะจำปี 2557 ขึ้น ณ ศาลา 100 ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย 
1-1 1-6คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศ
http://www.ssckp.org/78-about-project/110-the-teacher-training-teaching-morality-year-2557

mobile version