บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
32
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
149038

Facebook

ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่ประทานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและเกียรติบัตร  ผู้ชนะการประกวดบทสวดด้านสืบสานปรเพณี ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
IMG 6022-1

mobile version