บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
32
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
149054

Facebook

ตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้เปิดรับสมัครบรรชิตและคฤหัสถ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 รายละเอียดสนามสอบตามเอกสารแนบ

คลิกเพื่ออ่านประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับป.ตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗

mobile version