บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
32
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
149061

Facebook

ด้วยทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้เปิดทำกรเรียนการสอนในระดับปริญญาโทร ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่เป็นพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิง เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

mobile version