ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
56
เนื้อหา
116
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
101916

Facebook


สีประจำมหาวิทยาลัย
สีส้ม หมายถึง สีประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีอันเป็นวันพระราชสมภพ


ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ต้นโพธิ์ หมายถึง ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

mobile version