บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
22
เนื้อหา
211
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
139155

Facebook

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา ขึ้นในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
IMG 7767 
คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
08-08-57คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
21 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรมไหว้ครูให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศาลา 100 ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
21-08คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
58-01-24-2
24-01-58-1
คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
เวลา 05.00 น. วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ณ ที่ตั้งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โดยได้จัดกิจกรรม โครงการประเพณีให้ทานไฟ บริเวณ กม. 6 ถนน นครศรี ฯ – ร่อนพิบูลย์  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง

mobile version