บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
43
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
118961

Facebook


คลิกเพื่อดู คลิปและภาพถ่าย
1517280904172

1376333 442254799218565 1327311913 nผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เข้าร่วมขบวนแห่หฺมฺรับ ในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556


คลิกที่นี่เพื่อชมบรรยากาศเพิ่มเติม
qa mbu27115602
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมใหญ่แห่งปี การแข่งขันทักษะทางพระพุทธศาสนา ตามโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี 2559 เปิดตัวโครงการพร้อมกันทั้งสี่ภาคในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 หวังสร้างสังคมอุดมธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย วางเป้าหมาย 1,000,000 คน


การแข่งขันทักษะทางพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วยกิจกรรมการจัดประกวด / แข่งขันทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ เช่นการโต้คารมอุดมธรรม การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ , การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ , การบรรยายธรรม – ธรรมทอล์ค การจัดตลาดนัดวิชาการทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ โดยเฉพาะในการจัดการแข่งขัน โต้คารมอุดมธรรม และธรรมทอล์ค ซึ่งจะทำการบันทึกเทปในรูปแบบเรียลลิตี้เกมส์โชว์ ออกอากาศให้ได้ชมพร้อมกันทั่วประเทศ ได้ผู้จัดมากประสบการณ์ทั้งอาจารย์กรรณิการ์ ธรรมเกสร , อาจารย์จตุพล ชมพูนิช ฯลฯ มาเป็นเทรนเนอร์ แบ่งทีมนักโต้คารมอุดมธรรมออกเป็นทีมคฤหัสถ์และบรรชิต แข่งแยกกัน ผู้ชมจะได้ทั้งความสนุกและสารธรรมไปพร้อม ๆ กัน เริ่มรับสมัครและทำการแข่งขันพร้อมกันทั้งสี่ภาคตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ภาคกลางสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา ภาคเหนือ วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ , ภาคอีสาน วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในส่วนของการคัดเลือก จะทำการแข่งขันคัดเลือกในระดับภาคไปทำการแข่งขันหาผู้ชนะต่อไปในวันอาสาฬหบูชา ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม ต่อไปรวมภาพกิจกรรม กีฬาสานพันธ์ มมร.ศศ.๖๐
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช08 แบนเนอร กฬา60

หมวดหมู่รอง

mobile version