บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
32
เนื้อหา
217
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
149071

Facebook

ประกาศ เรื่อง ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ให้นักศึกษาชำระเงินรักษาสถานภาพนักศึกษา ในวันที่ 10 มิถุนายน -10 กรกฎาคม 2556 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ
ประกาศ!!!เลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรีและปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชได้เลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 จากกำหนดการเดิมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2556 เป็นหลังเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วัน/เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามประกาศ


ประกาศ มมร.ศศ.
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)

PhotoGrid 1449027821663

หมวดหมู่รอง

mobile version