บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
22
เนื้อหา
211
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
139152

Facebook

ประกาศ มมร.ศศ.
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. (คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)

PhotoGrid 1449027821663

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามประกาศ


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.ม.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
หมวดหมู่รอง

mobile version