บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
43
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
118961

Facebook


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยในช่วงเช้าได้มีรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษามาร่วมในพิธีซ้อม และในช่วงบ่ายมีพระเทพวินยาภรณ์ รองอธิการบดีเป็นผู้มอบ และในครั้งนี้ ได้มีการอ่านคำสั่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้อำนวยการทั้ง  3 ตำแหน่ง, รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) พร้อมมอบตราตั้งในกาลนี้ด้วย
IMG 0125 IMG 0131

23-24
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ (แบบมีส่วนร่วม) เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสาสตร์ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 ณ ซันไรส์รีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระศรีธรรมประสาธน์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติ และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นประธาน ร่วมด้วยผอ.วิทยาลัยศาสนสาสตร์ และผอ.ศูนย์บริการวิชาการและคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โดยมีพระมหาปรีดา ขฺนติโสภโณ.ดร. อาจารย์และผู้บริหารของมจร. เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในครั้งนี้ด้วย
คลิกเพื่อชมบรรยากาศการประชุมเพิ่มเติม
page
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประกวดศาสนพิธีกรขึ้นระหว่างวันที่
7-8 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติศาสนพิธีต่างได้ๆอย่างถูกต้องให้แก่บุคคลทั่วไปและเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีบุคคลทั่วไปและนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2557 โดยคณะกรรมการซึ่งมี รศ.ศรชัย ท้าวมิตร เป็นประธานกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ร่วมกับกรรมการอีกสองท่านคือ ผศ.สุรพล  เรืองรอง และ ดร.วันไชย์  กิ่งแก้ว โดยมีนางสาววันดี  บุญล้อม, นางสาวจุฑามาศ  เทพเทียมทัศ และนายจิรพัฒน์  เผือแก้วเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งผลจากการตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการประจำปี 2556 นี้ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ผ่านการประเมินได้คะแนน 4.11 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี
qa57
คลิกเพื่อชมบรรยากาศเพิ่มเติม
29 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและบุคลากรของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
10570503 595207150589995 3525760158957494762 n

หมวดหมู่รอง

mobile version