บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
43
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
118964

Facebook


10 แบนเนอรเดอนสบ ๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา ขึ้นในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
IMG 7767 
คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
ปชพ1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กำหนดให้มีพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2556 นี้ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557  ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกเพื่อดูกำหนดการ
มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
08-08-57คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

หมวดหมู่รอง

mobile version