บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
22
เนื้อหา
211
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
139149

Facebookตามที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาสังคมวิทยา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรายละเอียดดังเอกสารแนบ
คลิกเพื่อดู ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ใใช้ในงานบริหารและการจัดการศึกษา กำหนดยื่นซองสอบราคา 6-15 สิงหาคม พ.ศ. 2556
คลิกเพื่ออ่านประกาศ

หมวดหมู่รอง

mobile version