ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
56
เนื้อหา
120
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
104575

Facebook


ประมวลภาพพิธีเปิด โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2561
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
(คลิ๊กเพื่อดูภาพ)

24 พธเปดปฐมนเทศ 61
เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
เวลา 05.00 น. วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ณ ที่ตั้งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โดยได้จัดกิจกรรม โครงการประเพณีให้ทานไฟ บริเวณ กม. 6 ถนน นครศรี ฯ – ร่อนพิบูลย์  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา ขึ้นในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
IMG 7767 
คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม
มมร วิทยาเขตศรีธรรมราชขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลออกพรรษาattachment Resize

หมวดหมู่รอง

mobile version