บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
43
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
118961

Facebook


14 ปฏทนการศกษา ๒๖๐๒
05มหาวิทายาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) สถานที่ก่อสร้าง : ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ ๖ ถนนนครศรีธรรมราช-ร่อนพิบูลย์ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชหมวดหมู่รอง

mobile version