ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
55
เนื้อหา
113
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
97566

Facebook


ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2 )
(คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูประกาศ)

18 มสทธสอบ 261
๒๐ มกราคม ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์อาชีพ ทางรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ และแนะแนวทางในการเข้าฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับนักษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ทั้งจากวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และสุราษฏร์ธานี ในการนี้ได้รับความเมตตาจาก รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช พระศรีธรรมประสาธน์เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้เข้ารับการปฐมนิเทศดังกล่าวด้วย
15 ปฐมนเทศฝกอาชพ
03 แบนเนอ เขา ป ตร
กิจกรรม โครงการการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันแม่แห่งชาติ
10 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
(คลิกเพื่อดูภาพบรรยากาศ)


25 61

หมวดหมู่รอง

mobile version