บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
43
เนื้อหา
137
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
118968

Facebook


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และพุทธศาสนิกชน ขอเชิญร่วมงานประเพณี สวดด้าน ในเทศกาลมาฆบูชา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
 

1-1
1233617 532998036771255 428970030 n
เนื่องใน วโรกาศฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญ ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรม
วิชาการทางพระพุทธศาสนา ในวัน พุธ ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร


ดาวน์โหลดเอกสาร : งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางพระพุทธศาสนาปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

หมวดหมู่รอง

mobile version