ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
56
เนื้อหา
116
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
101918

Facebook


กิจกรรมราตรีสีส้ม เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ในภาคกลางวัน ถือเป็นการเลี้ยงขอบคุณ ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔  ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ทุกคน ในงานนอกจากจะมีการประกาศและมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะในการแข่งขันแล้ว ยังมีการแสดงจากวิทยาเขตต่าง ๆ สร้างความสุข-สนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และช่วงสำคัญของราตรีสีส้ม คือการมอบธงประจำการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ให้กับวิทยาเขตอีสาน รับไปเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป09 แบนเนอร ราตรสสม 26สค6023 ตารางเรยน ปฏทน 61
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช สืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๐ 
เช้าวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก
ตักบาตรเทโวโรหณะ หมายถึง วันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษาตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่พุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา  ในพรรษาที่ 7 นับจากปีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษา ครั้นถึงวันปวารณาออกพรรษา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 พระพุทธองค์จึงเสด็จลงสู่โลกมนุษย์ทางบันไดแก้วมณี ทรงเปล่งพระฉัพพรรณรังสีสว่างไสวเรืองรองไปทั่วทั้งโลกธาตุ แล้วเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้น คือ ท่านเปิดโลกทั้งสาม ให้เห็นถึงกันในเวลาเดียวกัน คือ สวรรค์ มนุษย์ นรก เห็นกันหมดทั้งเทวดา มนุษย์ สัตว์นรก สัตว์เดียรัจฉาน เปรต อสุรกาย ต่างเห็นกันและกันด้วยตาเนื้อ เป็นอัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพ เมื่อเห็นความอัศจรรย์นั้นต่างเกิดมหาปีติ พากันตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า เพราะเห็นพุทธานุภาพนั้น แม้แต่มดซึ่งเป็นสัตว์เดียรัจฉานยังมีความรู้สึกนึกคิดที่จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วย วันนั้นจึงเรียกว่า "วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก"11 เทโว 6020 ปฏทนการศกษา 161

หมวดหมู่รอง

mobile version