ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
12
เนื้อหา
149
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
135263

Facebook1710256263.2
17 ต.ค. 2562 33

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
72817100 2336786523096913 450450285899284480 n
16 ต.ค. 2562 9

ประเพณีตักบาตรเทโว ๒๕๖๒

เมื่อเวลา 06.45 น. วันนี้ (14 ต.ค. 62) ณ บริเวณลานหน้ามณฑพระพุทธบาทจำลองและลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช…
29090010
30 ก.ย. 2562 60

แห่หมฺรับ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้เข้าร่วมขบวนแห่หมฺรับ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่่งในปีนี้มีสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
47 ดร กน
26 ก.ย. 2562 72

km ดร กันตภน

29090010

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้เข้าร่วมขบวนแห่หมฺรับ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่่งในปีนี้มีสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

             ประเพณีแห่หมฺรับเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ เป็นประเพณีเก่าแก่ของคนภาคใต้ ของประเทศไทย โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อ ซึ่งมาจากศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานด้านความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเข้ามาภายหลัง โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญยาณของบรรพชน และญาติที่ล่วงลับ ซึ่งได้รับการปล่อยตัวมาจากนรก ที่ตนต้องจองจำ อยู่โดยการเริ่มปล่อยตัวจากนรก ในทุกแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์มาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพี่น้อง ที่ตั้งเตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับหลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่ำเดือน 10
          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงจัดโครงการนี้ขึ้นตลอดทุกปี เพี่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้รู้จักการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน

 

2909005 2909002
 2909001  2909003
 2909004  2909007
 2909009  2909008

ดูวีดีทัศน์ขบวนแห่

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version