ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
12
เนื้อหา
149
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
135269

Facebook1710256263.2
17 ต.ค. 2562 33

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
72817100 2336786523096913 450450285899284480 n
16 ต.ค. 2562 9

ประเพณีตักบาตรเทโว ๒๕๖๒

เมื่อเวลา 06.45 น. วันนี้ (14 ต.ค. 62) ณ บริเวณลานหน้ามณฑพระพุทธบาทจำลองและลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช…
29090010
30 ก.ย. 2562 60

แห่หมฺรับ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้เข้าร่วมขบวนแห่หมฺรับ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่่งในปีนี้มีสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
47 ดร กน
26 ก.ย. 2562 72

km ดร กันตภน

 892019 1  0092 วันที่ ๗ กันายายน ๒๕๖๒ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายศึษย์เก่า ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระเทวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘(ธ)  อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขต เปิดโครงการ และมีการเสวนา เรื่อง ทิศทางขอมหาวิทยาลัมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในยุค 4.0 วิทยากร ประกอบด้วย ท่านรองอธิการบดี พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. ท่านผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์และคุณพรชัย โชติวรรณ ผ้ดำเนินการเสวนา

 


892019 1  0087  892019 1  0085 
166202 6049

วันที่ ๗ กันายายน ๒๕๖๒ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายศึษย์เก่า ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖,๑๗,๑๘(ธ) อดีตรองอธิการบดีวิทยาเขต เปิดโครงการ และมีการเสวนา เรื่อง ทิศทางขอมหาวิทยาลัมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในยุค 4.0 วิทยากร ประกอบด้วย ท่านรองอธิการบดี พระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. ท่านผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์และคุณพรชัย โชติวรรณ ผ้ดำเนินการเสวนา และภาคบ่ายมีกิจกรรมดสานสัมพันธ์ศิษย์ มมร ศศ. ครั้งที่ ๑ ขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้เข้าคารวะคณาจารย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาเขต กระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้วยกันรวมทั้งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าศิษย์ปัจุบันขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนวิทยาเขตและมหาวิทยาลัยทางด้านการพัฒนาหลักสูตร ขยายโอกาสการวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษารวมทั้งการสนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อรวมตัวศิษย์อย่างจริงจังระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทำให้นักศึกษาได้ปฏิบัติครบตามหลักสูตรสำหรับสาขาวิชาการปกครอง สาขาวิชาสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์อีกหนึ่งด้วย

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

link การศีกษา

mobile version