บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ภาพบรรยากาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา 12 กันยายน 2556 479
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา 03 กันยายน 2556 603
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ณ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 14 สิงหาคม 2556 405
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในงานบริหารและการจัดการศึกษา 06 สิงหาคม 2556 494
กำหนดการกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 08 กรกฎาคม 2556 818
ประกาศ เรื่อง ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556 21 มิถุนายน 2556 468
ประกาศ เรื่อง ค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556 21 มิถุนายน 2556 531
หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 14 มิถุนายน 2556 707
ตารางเรียนปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 /2556 14 มิถุนายน 2556 596
ประกาศ! เลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี และปริญญาโท 23 พฤษภาคม 2556 628

หมวดหมู่รอง

mobile version