บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางเรียนภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 01 พฤศจิกายน 2556 515
การประเมินคุณภาพภายใน มมร. ศศ. 21 ตุลาคม 2556 705
ตารางสอนภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 10 ตุลาคม 2556 462
ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 10 ตุลาคม 2556 569
มมร.ศศ.ร่วมในประเพณีแห่หฺมฺรับบุญสารทเดือนสิบปี 2556 08 ตุลาคม 2556 747
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาสังคมวิทยา 01 ตุลาคม 2556 561
ภาพบรรยากาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา 12 กันยายน 2556 505
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา 03 กันยายน 2556 630
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ณ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 14 สิงหาคม 2556 425
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ใช้ในงานบริหารและการจัดการศึกษา 06 สิงหาคม 2556 529

หมวดหมู่รอง

mobile version