บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ หยุดราชการเนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมประท้วง 28 มกราคม 2557 437
มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ๕ ธันวามหาราช 04 ธันวาคม 2556 597
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. 04 ธันวาคม 2556 630
ประกาศ หยุดทำการเรียนการสอน ในวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 22 พฤศจิกายน 2556 440
ตารางเรียนภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 01 พฤศจิกายน 2556 496
การประเมินคุณภาพภายใน มมร. ศศ. 21 ตุลาคม 2556 675
ตารางสอนภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 10 ตุลาคม 2556 434
ปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2556 10 ตุลาคม 2556 540
มมร.ศศ.ร่วมในประเพณีแห่หฺมฺรับบุญสารทเดือนสิบปี 2556 08 ตุลาคม 2556 697
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาสังคมวิทยา 01 ตุลาคม 2556 547

หมวดหมู่รอง

mobile version