บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชร่วมกับพุทธสมาคมจัดโครงการฝึกอบรมชาวพุทธต้นแบบ 18 กรกฎาคม 2557 500
มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ 17 กรกฎาคม 2557 454
มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจัดการประกวดศาสนพิธีกร 08 กรกฎาคม 2557 464
กำหนดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประจำปี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 29 มิถุนายน 2557 700
มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 26 มิถุนายน 2557 476
มมร. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชจัดพิธีซ้อมรับปริญญาของวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 12 พฤษภาคม 2557 664
พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 06 พฤษภาคม 2557 551
การประชุมบุคลากรวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ครั้งที่ 1/2557 01 พฤษภาคม 2557 680
ตารางสอบปลายภาคปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 05 มีนาคม 2557 558
เชิญร่วมงานประเพณีเทศกาลมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2557 07 กุมภาพันธ์ 2557 512

หมวดหมู่รอง

mobile version