ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
มมร. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชจัดพิธีซ้อมรับปริญญาของวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 12 พฤษภาคม 2557 794
เชิญร่วมงานประเพณีเทศกาลมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ประจำปี 2557 07 กุมภาพันธ์ 2557 650
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. 04 ธันวาคม 2556 724
การประเมินคุณภาพภายใน มมร. ศศ. 21 ตุลาคม 2556 813
มมร.ศศ.ร่วมในประเพณีแห่หฺมฺรับบุญสารทเดือนสิบปี 2556 08 ตุลาคม 2556 832
ภาพบรรยากาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา 12 กันยายน 2556 578
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการทางพระพุทธศาสนา 03 กันยายน 2556 713
หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 14 มิถุนายน 2556 856
วิทยาเขตยินดีต้อนรับ 19 กุมภาพันธ์ 2556 955

หมวดหมู่รอง

mobile version