ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


กิจกรรมราตรีสีส้ม เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ในภาคกลางวัน ถือเป็นการเลี้ยงขอบคุณ ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔  ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ทุกคน ในงานนอกจากจะมีการประกาศและมอบถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะในการแข่งขันแล้ว ยังมีการแสดงจากวิทยาเขตต่าง ๆ สร้างความสุข-สนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และช่วงสำคัญของราตรีสีส้ม คือการมอบธงประจำการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ให้กับวิทยาเขตอีสาน รับไปเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป09 แบนเนอร ราตรสสม 26สค60mobile version