ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐ วันที่่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ 

เช้าวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเทพวินยาภรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๐  ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาุขตศรีธรรมาโศกราช พร้อมด้วย พระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี ฯ , รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี รวมถึงห้องเรียนสุราษฎร์ธานี และห้องเรียนสงขลา ร่วมกันจัดพานดอกไม้ ธูปเทียน ถือเป็นกิจกรรมได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อนำมาสักการะ พระอาจารย์และอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาธน์วิชาให้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญาตรี และปริญญาโท โดยในการนี้ พระเทพวินยาภรณ์ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนจะเดินทางกลับ 
06 แบนเนอร ไหวคร60

mobile version