บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราข จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล (รัชการที่ ๑๐) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐ น. วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล (รัชการที่ ๑๐) เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี ฯ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร รศ.ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี ฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยดอกไม้หน้าพรบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล จากนั้นพระสงฆ์ ๑๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายฆราวาสและผู้ร่วมกิจกรรม ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำจากนั้นผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จแล้วถวายภัตตาหารเพล เป็นอันเสร็จพิธี


02   10

mobile version