ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


เมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม ณ โรงแรมเดอะทวินโลตัส


ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

mobile version