ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


เวลา 05.00 น. วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ณ ที่ตั้งใหม่ของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช โดยได้จัดกิจกรรม โครงการประเพณีให้ทานไฟ บริเวณ กม. 6 ถนน นครศรี ฯ – ร่อนพิบูลย์  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 ธรรมยุติ (ธ.) ที่ปรึกษารองอธิการวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช เป็นประทานในพิธี พระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) หัวหน้าส่วนงานภาครัฐ เอกชนและผู้นำท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก 
 
ประเพณีให้ทานไฟ เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีความปรารถนาให้พระภิกษุ – สามเณร คลายหนาวโดยการถวายอาหารร้อน ๆ  โดยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งคล้ายกับพระราชพิธีเลี้ยงพระสงฆ์ด้วยขนมเบื้อง แต่การให้ทานไฟ เป็นพิธีของชาวบ้าน และทำกันเฉพาะถิ่นของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งคล้าย ๆ กับประเพณีบุญข้าวจี่ (ข้าวเหนียวปิ้ง) ทางภาคอีสาน ในปัจจุบัน มีจำนวนน้อยวัดที่ยังอนุรักษ์และสืบสานประเพณีนี้อยู่  ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จึงได้จัดให้มีการสืบสานประเพณีการให้ทานไฟขึ้น เพื่อคงคุณค่าของประเพณีเก่าแก่และมีความสำคัญนี้ไว้ให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบไป
 

mobile version