บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
08-08-57คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

mobile version