ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

Facebook


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยในช่วงเช้าได้มีรองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษามาร่วมในพิธีซ้อม และในช่วงบ่ายมีพระเทพวินยาภรณ์ รองอธิการบดีเป็นผู้มอบ และในครั้งนี้ ได้มีการอ่านคำสั่งสภามหาวิทยาลัย แต่งตั้งผู้อำนวยการทั้ง  3 ตำแหน่ง, รองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) พร้อมมอบตราตั้งในกาลนี้ด้วย
IMG 0125 IMG 0131

mobile version