Black Ribbon

บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
15
เนื้อหา
202
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
129032

Facebook


27 มิ.ย. 2560 8

ขอเชิญร่วมงาน สมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภาคใต้ ครั้งที่ ๒

ขอเชิญ ร่วมงาน สมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ในวันศุกรที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
22 มิ.ย. 2560 79

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ป.โท 60

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)สาขาวิชาการปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ)
28 เม.ย. 2560 254

กำหนดการพิธีเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙ วันซ้อมใหญ่ และวันรับจริง

http://ssc.mbu.ac.th/images/news/prarinya50-001.pdf|height:540|width:650|app:googlehttp://ssc.mbu.ac.th/images/news/prarinya50-002.pdf|height:540|width:650|app:google

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ครูพระสอนศีลธรรมฯ

link การศีกษา

mobile version