Black Ribbon

บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
22
เนื้อหา
211
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
139166

Facebook


09 แบนเนอร ราตรสสม 26สค60
26 ส.ค. 2560 215

งานราตรีสีส้ม 26สค60

กิจกรรมราตรีสีส้ม เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจาก กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ในภาคกลางวัน ถือเป็นการเลี้ยงขอบคุณ ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔…
30 แบรนเนอร กฬา มมรสมพนธ ครงท 4
26 ส.ค. 2560 209

ศรีธรรมาโศกราชเกมส์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตศรีธรรมาโศกราช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" โดยมีนักกีฬาจากทุกวิทยาเขต วิทยาลัย…
08 แบนเนอร กฬา60
20 ส.ค. 2560 140

รวมภาพกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ มมร.ศศ.๖๐

รวมภาพกิจกรรม กีฬาสานพันธ์ มมร.ศศ.๖๐๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ครูพระสอนศีลธรรมฯ

link การศีกษา

mobile version