Black Ribbon

บริการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวก

การเดินทาง

a

ลิงค์หน่วยงาน

มมร ส่วนกลาง

มมร ส่วนกลาง

คณะ

วิทยาเขต

หน่วยงานภายใน มมร

สถิติ

ผู้ชม
18
เนื้อหา
201
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
132410

Facebook


20 ก.ค. 2560 8

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ป.ตรี ๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ป.ตรี ๖๐
30 มิ.ย. 2560 96

มมร.ศศ. จัดสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาภาคใต้

มมร.ศศ.ขับเคลื่อนศาสนาจัดงานสมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ (คลิ๊กเพื่อชมภาพ) พระศรีธรรมประสาธน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช…
27 มิ.ย. 2560 51

ขอเชิญร่วมงาน สมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภาคใต้ ครั้งที่ ๒

ขอเชิญ ร่วมงาน สมัชชาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาคใต้ ครั้งที่ ๒ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช ในวันศุกรที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
22 มิ.ย. 2560 123

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ป.โท 60

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)สาขาวิชาการปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐(คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ)

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ครูพระสอนศีลธรรมฯ

link การศีกษา

mobile version